Dulliau Talu

Mae yna wahanol ffyrdd y gallwch chi dalu am eich archebion CYFLENWAD MOLONG TATTOO:

1) PayPal

2) Western Union

3) Trosglwyddo Banc (TT)

1) Taliad trwy PayPal

Cyfrif Paypal Cwmni: luckbuyboxtattoos@gmail.com

1) Gyda PayPal, gallwch anfon taliad yn gyflym ac yn ddiogel ar-lein.

2) Trwy PayPal, gallwch dalu gyda cherdyn credyd, cerdyn debyd, neu falans cyfrif banc.

3) Unwaith y bydd eich archeb wedi'i chyflwyno, cewch eich ailgyfeirio i safle PayPal lle gallech chi wneud y taliad.

Manteision defnyddio PayPal:

a) Gellir olrhain y taliad. Gallwch olrhain statws eich taliad gan ddefnyddio'ch cyfrif PayPal.

b) Nid yw'r taliad yn gofyn ichi ddefnyddio'ch cerdyn credyd ar-lein (gallwch drosglwyddo'n uniongyrchol o'ch cyfrif banc).

Nid yw CYFLENWAD MOLONG TATTOO yn gweld rhif eich cerdyn credyd (caiff ei amgryptio'n ddiogel trwy weinydd PayPal)

2) Taliad trwy Western Union

Rydym hefyd yn hapus i dderbyn taliad Western Union am y mwyafrif o archebion. Cyfeiriwch at y wybodaeth dalu ganlynol i wybod mwy.

Enw cyntaf: YONGBING

Enw olaf: PENG

Gwlad: CHINA

Rhybudd Pwysig: E-bostiwch eich RHIF GORCHYMYN, RHIF RHEOLI UNDEB WESTERN, a RHIF FFÔN ANFON i molongtattoosupply@gmail.com ar ôl i chi anfon taliad trwy Western Union.

3) Taliad trwy Drosglwyddiad Banc

Gwybodaeth Trosglwyddo Banc

Enw cyfrif: LI ZE MIN

Cyfrif banc: 3584 7088 7859

Cod Cyflym: BKCHCNBJ92H

Banc Buddiolwyr: BANC IS-BRANCH YANG CHINA YIWU IS-BRANCH YANG

Cyfeiriad Banc: 503 JIANGDONG ROAD YIWU ZHEJIANG CHINA

Os ydych chi'n talu trwy Drosglwyddiad Banc

Sylwch: 1. Dewiswch Drosglwyddo Banc, ysgrifennwch ar gyfer "Masnachu" yn unig, yna gallwn gael arian.

                    2. Dewiswch "EIN" yn y Manylion Taliadau.

                    3. Ysgrifennwch eich enw, gwlad a Rhif Anfoneb yn y Manylion Taliad.